13H UMRAH

[2023] Awal Madinah

(Madinah - Makkah)

13H UMRAH JUL – DEC 2023 (AWAL MADINAH)

icon-tag Jenis Pakej : Fullboard
 Hotel : Hotel 5*
icon-calendar Tarikh : 24 Jul | 26 Jul | 14 Aug | 21 Aug | 23 Aug | 28 Aug | 04 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 27 Sep | 04 Oct | 16 Oct | 23 Oct | 25 Oct | 01 Nov | 06 Nov | 09 Nov | 11 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 04 Dec | 07 Dec | 11 Dec | 13 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 25 Dec | 30 Dec
icon-map-marker Laluan :  Madinah – Makkah

FromSGD3,988
0
View Details

13H UMRAH AUG – DEC 2023 (2 MALAM TAIF)

icon-tag Jenis Pakej : Fullboard
 Hotel : Hotel 5*
icon-calendar Tarikh : 9 Aug | 13 Sep | 11 Oct | 16 Nov | 29 Nov | 6 Dec | 15 Dec | 22 Dec
icon-map-marker Laluan :  Madinah – Makkah – Taif

FromSGD4,088
0
View Details

[2023] Awal Makkah

(Makkah - Madinah)

13H UMRAH AUG – DEC 2023 (AWAL MAKKAH)

icon-tag Jenis Pakej : Fullboard
 Hotel : Hotel 5*
icon-calendar Tarikh : 02 Aug | 07 Aug | 16 Aug | 30 Aug | 06 Sep | 20 Sep | 25 Sep | 09 Oct | 18 Oct | 30 Oct | 13 Nov |  30 Nov  | 27 Dec
icon-map-marker Laluan :  Makkah – Madinah

FromSGD3,988
0
View Details

[2024] Awal Madinah

(Madinah - Makkah)

13H UMRAH JAN – FEB 2024 (AWAL MADINAH)

icon-tag Jenis Pakej : Fullboard
 Hotel : Hotel 5*
icon-calendar Tarikh : 1 Jan | 3 Jan | 8 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 22 Jan | 26 Jan | 29 Jan | 31 Jan | 2 Feb | 3 Feb | 6 Feb | 12 Feb | 14 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 24 Feb | 26 Feb | 29 Feb
icon-map-marker Laluan :  Madinah – Makkah

FromSGD4,188
0
View Details

13H UMRAH JAN – FEB 2024 (2 MALAM TAIF)

icon-tag Jenis Pakej : Fullboard
  Hotel : Hotel 5* (Madinah & Makkah) | Ramada Al Hada (Taif)
icon-calendar Tarikh : 11 Jan | 7 Feb
icon-map-marker Laluan :  Madinah – Makkah – Taif

FromSGD4,288
0
View Details

[2024] Awal Makkah

(Makkah - Madinah)

13H UMRAH JAN – FEB 2024 (AWAL MAKKAH)

icon-tag Jenis Pakej : Fullboard
 Hotel : Hotel 5*
icon-calendar Tarikh : 2 Jan | 15 Jan | 24 Jan | 30 Jan | 5 Feb | 9 Feb | 13 Feb | 19 Feb | 28 Feb
icon-map-marker Laluan :  Makkah – Madinah

FromSGD4,188
0
View Details
CLICK HERE TO BOOK AN APPOINTMENT
× WhatsApp Now